PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DAFTAR PENGURUS

 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA JRAKAH

 

No. NAMA JABATAN DALAM KEPENGURUSAN PURNA TUGAS
1. CASMIATI Ketua I 4 DESEMBER 2018
2. RORO DIYATI Ketua II 4 DESEMBER 2018
3. PRAWINDRI ASTUTI Sekretaris I 4 DESEMBER 2018
4. NASTITI Sekretaris II 4 DESEMBER 2018
5. IKA CASRIYANTI Bendahara I 4 DESEMBER 2018
6. CAHAYATI Bendahara II 4 DESEMBER 2018
7 LILIS SURYANI

– WARYUNI

– BUDIATI

– MURTADHO

Ketua Pokja I

Anggota

Anggota

Anggota

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

8 ROHYATUN

–   EMI ANDRIATI

– SRI KUSKAENI

– TOETI

Ketua Pokja II

Anggota

Anggota

Anggota

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

9 RUSWIYATI

– PURWANTININGSIH

– SITI LUWIYAH

– SIH AJI SUNDARI

 

Ketua Pokja III

Anggota

Anggota

Anggota

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

10 CASIYAH

–    LULU MUKAROMAH

–   SRI NURKAENI

–   ENDANG SUPENI

Ketua Pokja IV

Anggota

Anggota

Anggota

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018

4 DESEMBER 2018